Với sự phát triển của công nghệ Internet, ngày càng nhiều người chọn mua vé số trên mạng. Tuy nhiên, có một số cuộc tranh luận về việc mua vé online là hợp pháp hay không.

.

tính hợp pháp của xổ số trực tuyến

.

mối nguy hiểm của xổ số trực tuyến

.

kết luận

.